ممنوعیت مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی

دور زدن ممنوع!

حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی از این پس ممنوع است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس افزود: طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۰۲.۰۱، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰ درصد) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است.

در این رابطه، آئین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۱۵ شورایعالی بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۳۹۶.۰۶.۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) تهیه و ابلاغ گردید.

وی ادامه داد: طبق آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رأی در مجامع بوده و حق‌تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد و همچنین به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد.

مهر

دیگر اخبار مهم