چند و چون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

معاون نظارت بر بورس ها به آن پرداخت:

طبق قانون مجلس، همه شرکت هایی که تا ۵ سال تجدید ارزیابی نداشته اند می توانند از این معافیت استفاده کرده و افزایش سرمایه آن ها معاف از مالیات می باشد.

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره پیگیری تصویب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و معافیت مالیاتی آنها توسط مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی،تفاوت این دو مصوبه و شمولیت شرکت ها توضیحاتی داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسن امیری در خصوص تصویب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و معافیت مالیاتی آنها گفت: طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شرکت های حائز شرایط بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.

وی افزود: از طرفی، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازها توسط مجلس بررسی و قانون تصویب شده به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد که نهایتا پس از اصلاحیه هایی، ایرادات شورای نگهبان رفع و قانون مزبور هم نهایی شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از هر دو نهاد به سازمان بورس ابلاغ شده در خصوص شمولیت این دستورالعمل گفت: طبق قانون مجلس، همه شرکت هایی که تا ۵ سال تجدید ارزیابی نداشته اند، می توانند از این معافیت استفاده کرده و افزایش سرمایه آن ها معاف از مالیات شود. از طرفی، طبق مقررات مصوب شورای هماهنگی اقتصادی در سال جاری، شرکت هایی که زیان انباشته داشتند می توانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

امیری درخصوص تفاوت این دو مصوبه گفت: در قانون مجلس در مورد اینکه ۵ سال چه زمانی محاسبه شود در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی است. به هر حال ممکن است طبق قانون این ۵ سال از زمان ابلاغ محاسبه شود اما در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این معافیت فقط تا پایان ۹۸ برقرار است و زمانی برای تجدید ارزیابی تعیین نشده است. ممکن است شرکت طی سال گذشته تجدید ارزیابی انجام داده باشد اما بتواند در سال جاری نیز از محل دیگری تجدید ارزیابی کند.

وی درباره اعلام دارایی های مشمول تجدید ارزیابی نیز گفت: از نظر قانون محدودیت وجود ندارد اما برخی شرکت‌ها که یک مرتبه از محل مشخصی، تجدید ارزیابی داشتند باید نظر سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت از سایر محل‌ها را جلب کنند تا بطور کل در مورد جزئیات آن تصمیم گیری کنیم. این قانون می تواند دایره گسترده ای از شرکت ها را شامل شود.

بورس پرس

دیگر اخبار مهم